МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.07 до 31.07.2023 г.

  14.09.2023 10:08  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.07 до 31.07.2023 г.