МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

  08.02.2024 15:16  

Формуляр за окончателните  резултати на кандидатите

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: „СТАРШИ   СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в административно звено: дирекция „Административно-правно, финансово и стопнако обслужване”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ”  в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, в  Регионална здравна инспекция – Враца. 

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЗИ – ВРАЦА