МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2024 г.

  17.05.2024 12:30  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2024 г.