МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2023 г.

  11.12.2023 17:44  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2023 г.