МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция - Враца.

  06.03.2024 16:51  
 

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция - Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители