МЗ    БСА    Държавна администрация

Приемно време

График за приемно време на граждани в РЗИ Враца

Директор вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Зам. Директор понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
и сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Главен секретар понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
и сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Главен юрисконсулт понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
и сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Директорите на дирекции вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Графикът е поставен на  видно място в сградата  на РЗИ Враца и на електронната страница на инспекцията.