МЗ    БСА    Държавна администрация

ГОДИШНА  ОТЧЕТНА  КАМПАНИЯ  В  ОБЛАСТТА  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  2022/2023г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ВРАЦА!
 

Във връзка с предстоящата отчетна кампания Ви предоставяме електронни таблици, разработени на

Еxcel 2010 , които следвате да попълните с данни за 2022 г.

Обръщаме Ви внимание че в ел. таблици трябва да попълните всички работни листове/ sheet-ове, /, които съответстват на Вашия вид практика. Те са защитени, с цел да се избегне неволното изтриване на формулите.

Моля, не променяйте таблиците!

Целта на електронното отчитане ще облекчи целия процес по събиране и обработка на информацията.Уведомяваме Ви, че съгласно чл.5 от Наредба № 1/27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Закона лечебните заведения чл.115, ал.1, Закона за здравето, чл.212, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.228 и чл.229, ал. 1. Вие сте длъжни да изпратите годишните отчети по електронен път за дейността Ви през изминалата 2022г. Документите, свързани с предвижданите през 2023 г. изследвания, са утвърдени от Регламент (ЕО) 1338/16.12.2008г. на Европейския парламент и Заповед № РД-05-505/14.11.2022г. на Председателя на Националния статистически институт и писмо № 74-01-137/11.11.2022 г. на МЗ.

Срок за изпращане в РЗИ Враца на ЛЗ за извънболнична помощ - 01.03.2023 г., само по електронен път на e-mail: omsi-md@rzi-vratsa.com

Срок за изпращане в РЗИ Враца на ЛЗ за болнична помощ - 06.02.2023 г., само по електронен път на e-mail: omsi-md@rzi-vratsa.com

За въпроси и допълнителни указания:

Тел. 0878917217, Тел. 0878917211

УКАЗАНИЯ за попълване на годишните отчети
**********************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

***************************************************************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

***************************************************************************************************

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА    

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА       

**************************************************************************************************

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

**************************************************************************************************

ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

**************************************************************************************************

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

**************************************************************************************************

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ


 

ОТЧЕТИ НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

На лечебните заведения, които не представят годишни отчети с медико-статистическа информация за дейността им през 2022г. ще бъдат налагани санкции по чл. 228 и чл. 229, ал.1 от Закона за здравето и  във връзка с Наредба №1/27.02.2013г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването!